Close

29/08/2016

Quy Trình Công Nghệ

Quy trình công nghệ sản xuất tóm tắt như sau:

Nguyên liệu: Cát, xi-măng, vôi, thạch cao, , nước
Thành phẩm: Gạch bê tông hấp siêu nhẹ

Dây chuyền sản xuất bao gồm các thiết bị của các công đọan sau:

Picture12

Giai đọan 1 : tập kết nguyên liệu

Picture13

Giai đoạn 2: chuẩn bị nguyên liệu , sơ chế

Giai đoạn 3 : công đoạn trôn hỗn hợp

Picture16

Giai đoạn 4 : rót hỗn hợp lỏng vào khuôn

Picture17

Giai đoạn 5 : đưa hỗn hợp vào lò hấp lần 1

 

Picture18

Giai đoạn 6 : Cắt gạch

 

Picture19

Giai đoạn 7 : Đưa vào lò hấp lần 2

Picture20

Giai đoạn 8 : Tập kết bãi thành phẩm

Sản Phẩm Related